Kart over innbyggere med reservasjon

Se hvor mange som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i de ulike kommunene.

Publisert: 20. mai 2019, Sist endret: 12. des 2019

Her finner du kart og tabell over andel innbyggere som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i hver enkelt kommune. Tallene blir oppdatert månedlig.

Kilde:

Trafikkdata digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:Månedlig oppdatering

Deldette