Kontakt- og reservasjonsregisteret

Her finner du bruksstatistikk for fellesløsningen kontakt- og reservasjonsregisteret.

Publisert: 06. feb 2016, Sist endret: 07. feb 2020

4 480 649

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall innbyggere som er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret, innbyggere som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, samt antall tjenester som bruker registeret.

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjon. Les mer om fellesløsninger her.

Kilde:Traikkdata Kontakt- og reservasjonsregisteret, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Deldette