Norge i Europa

99,6 %

av husholdningene i Norge hadde 4G dekning ved utgangen av 2015.

Frem til 2015 målte EU kommisjonen andelen av husholdninger som har 4G dekning. Ved utgangen av 2015 hadde over 99 prosent av husholdninene i Norge 4G dekning. Dette var godt over gjennomsnittet i Europa på 85 prosent.  

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering:-

 

0,69

poeng av 1 mulige er Norges skår på DESI.

Figuren viser Norges resultat på DESI (Digital Economy and Society Index) sammenlignet med gjennomsnittet i Europa fra 2014 til 2017. Vi ser tydelig at vi skårer godt over gjennomsnittet i Europa, og at vi utvikler oss i positiv retning.  

Indeksen har fem dimensjoner:

  • Connectivity:  Bredbånd, utbredelse og kvalitet
  • Human capital: Digitale ferdigheter for brukere
  • Use of internet: Faktisk bruk av nettet, fra spill til online shopping og banktjenester
  • Integration of digital technology: virksomhetenes tilbud om og bruk av digitale tjenester
  • Digital public services: Tilbud av eGov-tjenester
Kilde:The Digital Economy and Society Index
Neste oppdatering:

 

85 av 100

mulige poeng er Norges skår på brukerorientering

Figuren viser de resultatene for Norge, Danmark, Sverige og gjennomsnittet i Europa på EUs eGovernment Benchmark fra 2016. Det er mulig å endre på kategorier for å se detaljene i resultatene for de ulike landene. 

Kilde:EUs eGovernment Benchmark 2016
Neste oppdatering:September 2017