Norge i Europa

0,67

poeng av 1 mulige er Norges skår på DESI.

Figuren viser Norges resultat på DESI (Digital Economy and Society Index) sammenlignet med gjennomsnittet i Europa fra 2014. Det er mulig å legge til flere land for å sammenligne. 

Indeksen har fem dimensjoner:

  • Connectivity:  Bredbånd, utbredelse og kvalitet
  • Human capital: Digitale ferdigheter for brukere
  • Use of internet: Faktisk bruk av nettet, fra spill til online shopping og banktjenester
  • Integration of digital technology: virksomhetenes tilbud om og bruk av digitale tjenester
  • Digital public services: Tilbud av eGov-tjenester
Kilde: The Digital Economy and Society Index
Neste oppdatering:

 

85 av 100

mulige poeng er Norges skår på brukerorientering

Figuren viser de resultatene for Norge, Danmark, Sverige og gjennomsnittet i Europa på EUs eGovernment Benchmark fra 2016. Det er mulig å endre på kategorier for å se detaljene i resultatene for de ulike landene. 

Kilde: EUs eGovernment Benchmark 2016
Neste oppdatering: Juni 2017