Norge i verden

Figuren viser at 90 prosent av nordmenn kommuniserte digitalt med det offentlige i løpet av det siste året. 

Figur:Andel innbyggere som har brukt nett for å kommunisere med det offentlige siste 12 måneder, 2018
Kilde:Eurostat, Table isoc_r_gov_i: Individuals who used the internet for interaction with public authorities 
Neste oppdatering:April 2020

Digital scoreboard måler EU/EØS-statene på digitaliseringsgrad, fra tilkobling og digitale ferdigheter til digitalisering av bedrifter og offentlige tjenester. Digital scoreboard inneholder data fra Digital Economy and Society Index (DESI) og European Digital Progress Report (EDPR).

Klikk for å se de nyeste resultatene for Norge

91 av 100

mulige poeng er Norges skår på brukerorientering

EUs eGovernment Benchmark sammenlikner EU-landene (samt Norge, Island, Sveits, Montenegro, Serbia og Tyrkia) på fire sentrale områder innenfor digitalisering; brukerorientering, transparens, digital infrastruktur og mobilitet. Undersøkelsen tar for seg tjenesteforløpet for åtte ulike livshendelser; drive virksomhet, erstatningsprosess, flytte, eie og kjøre bil, starte egen virksomhet, miste og finne jobb, studere og familieliv. 

Kilde:EUs eGovernment Benchmark 2018
Neste oppdatering:2021

Les rapporten for 2019

Les rapporten for 2018

Link til rådata

Figuren viser at Norge ligger på 14. plass over verdens land når det gjelder digital modenhet av offentlig sektor. 

Figur:FNs eGovernment indeks rangert etter beste land, 2018
Kilde:UN E-Government Survey 2018
Neste oppdatering:April 2020

E-Government Development Index presenterer tilstanden for digitalisering i offentlig sektor i FNs medlemsstater.

Klikk for å se de nyeste resultatene for Norge

Figuren viser at Norge (NOR) kan bli bedre til å tilrettelegge for bruk av åpne data. OECD peker på at det særlig mangler opplæring av offenlige ansatte til å kunne bruke dataene. 

Figur: OURdata Index, søyle 3: Hvordan legger myndigheter tilrette for gjenbruk av offentlige data? 
Kilde:

OECD 2017

Neste oppdatering:-

Government at a Glance (GaaG) sammenligner offentlige sektor på tvers av OECD landene. Med over 200 indikatorer, tilbyr den data og innsikt for regjeringer som ønsker å bedre forstå sin egen praksis og som ønsker å benchmark sine prestasjoner. Politikere, journalister, akademikere og allmennheten kan dra nytte av dataene som brukes til å forstå det større bildet. 

Last ned rapporten her