Tjenesteutvikling

88 %

måtte en tjeneste ha for å få seks stjerner i Difis Kvalitet på nett

 

Om undersøkelsen

Kvalitet på nett og digitale tjenester er Difis vurdering og rangering av offentlige digitale løsninger. Vurderingene er basert på et gitt kriteriesett.

Kriteriesettet består av 33 kriterier fordelt på 6 kategorier. Kriteriene kommer fra anerkjente standarder og retningslinjer, beste praksis og politiske føringer på området. Kriteriesettet retter seg mot både nettsteder og tjenester, og ser på dette som en helhet.

Kilde: Kvalitet på nett 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering: -

89 %

av statlige virksomheter bruker sosiale medier.

Figuren viser statlige virksomheters bruk av sosiale medier. 89 prosent av statlige virksomheter bruker sosiale medier. Vi ser at nettsamfunn som Facebook eller lignende er den mest brukte kanalen. I tillegg til å kunne filtrere på ulike typer sosiale medier er det mulig å filtrere på virksomheter av ulik størrelse i figuren. 

Kilde:Bruk av IKT i staten 2017 - SSB
Neste oppdatering:Juni 2018

71,3 %

av statlige virksomheter bruker en eller flere tjenester i skyen.

Fra 2016 til 2017 har andelen statlige virksomheter som bruker en eller flere tjenester i nettskyen økt fra 59,5 % til 71,3 %. Figuren viser hvilke nettskytjenester statlige virksomheter bruker, og det er mulig å se på hvordan statlige virksomheter av ulik størrelse bruker nettskyen. 

Kilde:Bruk av IKT i staten 2017 - SSB
Neste oppdatering:Juni 2018

 

33 %

forventer redusert bemanning som følge av IKT-prosjekter.

Som vi ser av figuren er det et relativt stort gap mellom forventede endringer som følge av et IKT-prosjekt, og faktiske endringer to år etterpå. For eksempel var det 33 % som forventet redusert bemanning som følge av et IKT-prosjekt, men bare 7 % som e stor eller svært stor grad faktisk hadde redusert bemanning 2 år etterpå. 

Kilde:

SSB "Bruk av IKT i staten"                                                                                         

Neste oppdatering:Juni 2018

Figuren viser andelen av testresultatene som er i samsvar med kravene i forskriften fordelt på parti. Figuren viser at Arbeiderpartiet er det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, her er 81 prosent av testresultatene i samsvar med kravene i forskriften. Dårligst resultat hadde Kristelig folkeparti med 38 prosent, fulgt av Fremskrittspartiet med 52 prosent og Miljøpartiet de grønne med 57 prosent. 

I statusmålingen ble det gjennomført 1208 observasjoner. Av disse var 64 prosent (779 observasjoner) i samsvar med kravene i forskriften om universell utforming av IKT. 

Kilde:Tilsynet for Universell utforming av IKT
Neste oppdatering:-