Tjenesteutvikling

88 %

måtte en tjeneste ha for å få seks stjerner i Difis Kvalitet på nett

 

Om undersøkelsen

Kvalitet på nett og digitale tjenester er Difis vurdering og rangering av offentlige digitale løsninger. Vurderingene er basert på et gitt kriteriesett.

Kriteriesettet består av 33 kriterier fordelt på 6 kategorier. Kriteriene kommer fra anerkjente standarder og retningslinjer, beste praksis og politiske føringer på området. Kriteriesettet retter seg mot både nettsteder og tjenester, og ser på dette som en helhet.

Kilde: Kvalitet på nett 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering: -

54 %

poengskår for næringsgruppen "offentlig tjenesteyting" i statusmåling for universell utforming

Høsten 2014 utførte tilsyn for universell utforming av IKT en statusmåling blant 300 virksomheter i ulike næringsgrupper, i både privat og offentlig sektor. I figuren vises resultat fra målingen, som samlet prosentvis poengskår fordelt på næringsgruppene.

Les mer om statusmålingen i rapporten Digitale barrierar på norske nettstader 

Om tilsynet

Tilsynet for universell utforming i Difi arbeider med informasjon, veiledning, håndhevelse og videreutvikling av forskriften. Tilsynet bygger også opp et kunnskapsgrunnlag for tilsynsvirksomheten. 

Kilde: Statusmåling 2014, Tilsynet for universell utfoming, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering: -

86 %

av statlige virksomheter bruker sosiale medier.

Figuren viser statlige virksomheters bruk av sosiale medier. 86 prosent av statlige virksomheter bruker sosiale medier. Vi ser at nettsamfunn som Facebook eller lignende er den mest brukte kanalen. 

Kilde: Bruk av IKT i staten 2016 - SSB
Neste oppdatering: Første halvår 2017