Tjenesteutvikling

33 %

forventer redusert bemanning som følge av IKT-prosjekter.

Som vi ser av figuren er det et relativt stort gap mellom forventede endringer som følge av et IKT-prosjekt, og faktiske endringer to år etterpå. For eksempel var det 33 % som forventet redusert bemanning som følge av et IKT-prosjekt, men bare 7 % som e stor eller svært stor grad faktisk hadde redusert bemanning 2 år etterpå. 

Kilde:

SSB "Bruk av IKT i staten"                                                                                         

Neste oppdatering:Juni 2018

Figuren viser andelen av testresultatene som er i samsvar med kravene i forskriften fordelt på parti. Figuren viser at Arbeiderpartiet er det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, her er 81 prosent av testresultatene i samsvar med kravene i forskriften. Dårligst resultat hadde Kristelig folkeparti med 38 prosent, fulgt av Fremskrittspartiet med 52 prosent og Miljøpartiet de grønne med 57 prosent. 

I statusmålingen ble det gjennomført 1208 observasjoner. Av disse var 64 prosent (779 observasjoner) i samsvar med kravene i forskriften om universell utforming av IKT. 

Kilde:Tilsynet for Universell utforming av IKT
Neste oppdatering:-