Universell utforming: Bruk av internettsider og mobil applikasjoner

Tilsynet gjennomførte i 2016 en spørreundersøkelse mot 1200 virksomheter for å blant annet kartlegge bruken av internettsider og mobil applikasjoner (apper). Figuren viser bruk av internettsider og apper hos virksomhetene fordelt på næringsgruppe.

Publisert: 25. jun 2018, Sist endret: 08. nov 2019

Tilsynet gjennomførte i 2016 en spørreundersøkelse mot 1200 virksomheter for å blant annet kartlegge bruken av internettsider og mobil applikasjoner (apper). Figuren viser bruk av internettsider og apper hos virksomhetene fordelt på næringsgruppe.

Så godt som alle virksomhetene har internettsider. Unntaket er for banksektoren hvor 98 prosent av virksomhetene har internettsider.

Samlet sett er det 29 prosent av virksomhetene som har apper. Fordelt på hver næringsgruppe er det:

  • 62 prosent av virksomhetene i næringsgruppen bank og forsikring har app
  • 48 prosent av virksomhetene i næringsgruppen media har app
  • 47 prosent av virksomhetene i næringsgruppen varehandel har app
  • 42 prosent av virksomhetene i næringsgruppen energi har app
  • 21 prosent av virksomhetene i næringsgruppen kommune har app
  • 18 prosent av virksomhetene i næringsgruppen reiseliv har app
  • 12 prosent av virksomhetene i næringsgruppen stat har app

Tilsynets rapporter om statistikk og statusmålinger kan du finne på uu.difi.no/tilsyn/statistikk-og-undersokelser.

For mer informasjon og veiledning om universell utforming av IKT se uu.difi.no.

Deldette

Kontakt