Universell utforming: Politiske partiers nettsider

Tilsynet for universell utforming har gjennomført en test av politiske partiers nettsider for å se i hvor stor grad de er møter kravene i forskriften om universell utforming av IKT.

Publisert: 16. jun 2017, Sist endret: 02. mai 2019

Figuren viser andelen av testresultatene som er i samsvar med kravene i forskriften fordelt på parti. Figuren viser at Arbeiderpartiet er det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, her er 81 prosent av testresultatene i samsvar med kravene i forskriften. Dårligst resultat hadde Kristelig folkeparti med 38 prosent, fulgt av Fremskrittspartiet med 52 prosent og Miljøpartiet de grønne med 57 prosent. 

I statusmålingen ble det gjennomført 1208 observasjoner. Av disse var 64 prosent (779 observasjoner) i samsvar med kravene i forskriften om universell utforming av IKT. 

Kilde:Tilsynet for universell utforming av ikt
Neste oppdatering:-

 

Deldette