Viderebruk og åpne data

70 000

besøk på data.norge.no i 2016.

Figuren viser at bruken av data.norge.no er stigende. Siden 2011 har antall sidevisninger økt fra i overkant av 10 000 til 70 000 i 2016.

Kilde: Difi                                                   
Neste oppdatering: Januar 2018

 

6700

åpne datasett per januar 2017.

Figuren viser utviklingen i antall offentlige datasett registrert på data.norge.no siden 2013. I 2013 var det 1301 offentlige datasett, per 1. jaunar 2017 er tallet 6700. Den store økningen iløpet av 2016 henger sammen med at SSB lanserte et nytt API der alle 5000 tabellene i statistikkbanken ble tilgjengelige. 

Når det gjelder åpne data blir Norge rangert på 10 plass på Global Open Data Index i 2015. Du kan lese mer om indeksen her

Kilde: Difi (web-statistikk fra data.norge.no), Global Open Data Index 2015
Neste oppdatering: Figur og nøkkeltall januar 2018, Lansering av Global Open Data Index 2016 er ikke bestemt enda.