Sammenlign organisasjonenes utgifter

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Utenriksdepartementet står for 50 % av statsforvaltningens innkjøpsutgifter. Her kan du velge utgiftsart(er) og sammenligne organisasjonene.

50 %

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Utenriksdepartementet står for 50% av statsforvaltningens innkjøpsutgifter

Halvparten av statsforvaltningens innkjøpsutgifter bæres av tre organisasjoner. Her kan du finne ut mer om utgiftene til statlige organisasjoner og sammenligne disse.

Kilde: Statsregnskapet 2015 (DFØ), bearbeidet av Difi. Beskrivelse av kildedata og Difis bearbeiding.
Neste oppdatering: April 2017

 

Sist endret: 
28. mar 2017

Deldette