Statsforvaltningens innkjøp

Her får du en interaktiv oversikt over hva statsforvaltningen kjøper, hvem som kjøper og når på året.

Publisert: 02. feb 2016, Sist endret: 14. feb 2019

102 mrd

Statsforvaltningens innkjøp i 2017 (eksklusiv helse, høyere utdanning, Bane NOR og Nye Veier)

 

Her presenterer vi en oversikt over statsforvaltningens innkjøp basert på statsregnskapet. Vi har kategorisert innkjøpsutgiftene etter funksjon.

Bruk fanen til å velge hvordan du vil se på tallene, ut fra kategorier av hva som kjøpes, hvem som kjøper eller når på året det kjøpes. 

Viktige endringer som må hensyntas ved sammenligning av utgiftene mellom årene:

  • Forsvaret ble bare inkludert i statistikken fom 2016
  • Nye Veier AS og Bane NOR er ikke del av forvaltningen. Mange store utgifter til vei og bane ligger dermed utenfor dette regnskapet fom 2016.

Se DFØ sine sider for Statsregnskapet for mer.

Kilde:Statsregnskapet (DFØ), bearbeidet av Difi. Beskrivelse av kildedata og Difis bearbeiding.
Neste oppdatering:April 2019

Deldette