Direktorater og departementer

Her kan du se en oversikt over direktoratene og en figur som illustrerer utviklingen i antall departementer og direktorater i perioden fra 1992–2018.

Publisert: 29. jun 2017, Sist endret: 14. jun 2019

68

direktorater og 16 departementer

I tabellen over har vi tilrettelagt en liste over de, per tid, 68 forvaltningsorganene som vi klassifiserer som direktorater. I tabellen kan du også se informasjon om direktoratenes direktør, hjemmeside, registreringsdato i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister, organisasjonsnummer, overordnet departement, tekstlig beskrivelse av virksomheten i Enhetsregisteret og hvorvidt Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er regnskapsfører. Denne informasjonen er i hovedsak hentet fra Enhetsregisteret. Merk at en del av direktørene som er listet opp tiltrer i nær fremtid. I tillegg til direktoratene i listen ovenfor ble Norsk nukleær dekommisjonering (NND) opprettet som statlig etat fra 12.2.2018. NND skal ha ansvar for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg og overtar oppgaver gradvis fra Institutt for energiteknikk. NND vil være fullt operativt senest innen 2021. Direktoratet legges inn i listen vår så snart vi oppfatter at direktoratet er operativt.

Direktorater defineres vanligvis som statlige sentraladministrative organer med nasjonalt ansvar og som ofte er tillagt myndighetsutøvelse. Rent tjenesteytende organer og organer som er organisert kollegialt (eksempelvis råd, utvalg og nemnder) regnes ikke som direktorater. Se mer om direktoratsdefinisjonen i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei.

I perioden 1992 til 2019 har det vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden variert mellom 81 (1992) og 59 (2005 og 2007). Per tid (11.1.2019) er det 68 direktorater i Norge. 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

Neste oppdatering:Oppdateres to ganger i året. Sist oppdatert: 11.1.2019

Deldette