Direktorater og departementer

Her kan du se en oversikt over direktoratene og en figur som illustrerer utviklingen i antall departementer og direktorater i perioden fra 1992–2018.

Publisert: 29. jun 2017, Sist endret: 22. okt 2019

70

direktorater og 16 departementer

Over har vi laget en liste over de 70 forvaltningsorganene som vi klassifiserer som direktorater. Listen inneholder også informasjon om hvem som er direktoratenes direktør, deres hjemmeside, om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er regnskapsfører, en beskrivelse av hva direktoratet gjør, deres departementsområde, organisasjonsnummer og registreringsdato i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

Vi legger inn nye direktorater i listen vår så snart vi oppfatter at direktoratet er operativt.

Direktorater defineres vanligvis som statlige sentraladministrative organer med nasjonalt ansvar og som ofte er tillagt myndighetsutøvelse. Rent tjenesteytende organer og organer som er organisert kollegialt (eksempelvis råd, utvalg og nemnder) regnes ikke som direktorater. Se mer om direktoratsdefinisjonen i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei.

I perioden 1992 til 2019 har det vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden variert mellom 81 (1992) og 59 (2005 og 2007). Per tid er det 70 direktorater i Norge. 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

Neste oppdatering:Oppdateres to ganger i året. Sist oppdatert: 04.09.2019

Deldette