Statens regionale organisering

I figuren under ser du hvordan kartlagte etater har organisert sine regioner. Her kan du også sammenligne etater og se etatenes organisering opp mot ny fylkes- og fylkesmannsorganisering.

Publisert: 22. sep 2017, Sist endret: 03. jul 2018

Som figuren viser varierer antall regionale enheter i den enkelte etat fra fem (flere etater) til 20 (Sivilforsvaret). Utviklingen i antall regionale enheter går i retning av færre og større enheter. Dette er en utvikling som har pågått lenge. Det vanligste er å ha fem-sju regioner. Fem regioner er mest vanlig. Etater med mer enn fem-sju regioner, har typisk ti-tolv regioner. Bare Bufetat, Statens vegvesen og Skatteetaten har identisk inndeling.

Fylkesinndeling er stadig mindre utbredt som organiserende prinsipp for etatenes regionstruktur. I dag er det kun NAV som er har regional tilstedeværelse i alle fylkene. Få etater har et regionalt apparat som går på tvers av fylkesgrensene, se NVEs regionstruktur for et unntak.

Bruk av figuren

Figuren over er organisert i tre faner du kan veksle mellom:

  1. Regional stat: kart 
  2. Sammenlign to etater
  3. Bygg din egen tabell

Under fanen «Regional stat: Kart» er regionstrukturen i utvalgte etater fremstilt i et kart på kommunenivå. Du kan velge en etat av gangen og eventuelt zoome inn på det enkelte fylke – en funksjon som er nyttig for etater som f.eks. NVE som har en regional struktur som går på tvers av fylkesgrenser.

Under fanen «Sammenlign to etater» er det mulig å se regionstrukturen for to etater ved siden av hverandre for å få et raskt overblikk over organiseringen i to ulike etater. Også her er det mulig å zoome inn på det enkelte fylke.

Under fanen «Regional stat: Bygg din egen tabell» har vi lagt inn den samme informasjonen samt en del utfyllende informasjon inkludert antall kommuner, areal, lokalisering av regionkontorer, og antall regioner. Alle data kan lastes ned ved at du trykker på en celle i figuren for deretter å gå til «download». Velg «crosstab».

derfor holdes ansatte i helseforetakene utenfor statistikken om ansatte i staten. Vi tar heller ikke med ansatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Kilde:

Etatenes hjemmesider, Nivi-rapport 2015:3, enhetsregisteret, henvendelser til enkelte av etatene, lovdata.no

Neste oppdatering:April 2019

 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*