Statens regionale organisering

Her ser du hvordan kartlagte etater, stats- og helseforetak har organisert sine regioner. Du kan også sammenligne etater og se etatenes organisering opp mot ny fylkesorganisering.

Publisert: 22. sep 2017, Sist endret: 30. okt 2019

Merk at figuren ble laget høsten 2017. Skatteetaten gikk fra en regional til en landsdekkende organisering januar 2019.

Tall om organiseringen er vist i en figur med tre faner du kan veksle mellom:

  1. Statens regionale organisering: Kart
  2. Sammenlign etatenes regioner med ny fylkesstruktur
  3. Sammenlign to etater

Velg fanen «Statens regional organisering: Kart» for å se regionstrukturen i utvalgte etater fremstilt i et kart på kommunenivå. Du kan velge en etat av gangen og eventuelt zoome inn på den enkelte regionen i ny fylkesstruktur – en funksjon som er nyttig for etater som f.eks. NVE som har en regional struktur som går på tvers av fylkesgrenser.

Under fanen «Sammenlign etatenes regioner med ny fylkesstruktur» er det mulig å sammenligne regionstrukturen for en etat med den nye fylkesorganiseringen mens fanen «Sammenlign to etater» muliggjør sammenligninger mellom to etater.

Den regionale organiseringen i Fylkesmannsembetene og NAV er oppdatert til den vedtatte, fremtidige organiseringen av disse etatene.

Som figuren viser varierer antall regionale enheter i den enkelte etat, stats- og helseforetak fra fire (Statped og Helseforetakene) til 20 (Sivilforsvaret). Utviklingen i antall regionale enheter går i retning av færre og større enheter. Dette er en utvikling som har pågått lenge. Fem regioner er mest utbredt bland de etater, stats- og helseforetak som Difi har kartlagt.

Kilde:

Etatenes hjemmesider, Nivi-rapport 2015:3, enhetsregisteret, henvendelser til enkelte av etatene, lovdata.no

Sist oppdatert:3. desember 2018

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*