Rapporter

Digitale barrierar på norske nettstader

Difi har gjennomført ei større statusmåling om universell utforming på norske nettsider. Målinga skal bidra til å finne risikoområde som gjer det vanskeleg eller umogleg for mange å bruke nettbaserte løysingar. Bank, media og reise og transport peikar seg ut med dårleg score i denne målinga.

Meldingsutveksling internt i forvaltninga

Offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre i ei rekkje samanhengar. Eitt av prinsippa som vert lagt til grunn for digitaliseringa av offentleg sektor er at digital kommunikasjon i framtida skal vere hovudregelen. Dette gjeld også for kommunikasjon mellom offentlege verksemder.

Innbyggerundersøkelsen 2013

Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Resultatene i denne rapporten gir økt innsikt i brukernes oppfatninger av virksomheter innen områdene kultur og utdanning, helse, omsorg og myndighetsorganer.

Sider