Rapporter

Institusjonsbygging på Vest-Balkan

The report discusses experience with institution building in Eastern and Southeastern Europe and defines 4 broad priority areas for Norwegian assistance to Western Balkan countries within which it recommend that individual projects be selected. Moreover, it discusses possible thematic pitfalls in project design and suggests four concerns or IB-perspectives that should inform the development of concrete project proposals.

Evaluering av ABM-utvikling

DIFI har kartlagt ABM-utvikling som strategisk utviklingsorgan og som forvaltningsorgan. Deretter danner denne kartleggingen grunnlaget for en analyse av hvordan ABM-utvikling har implementert og gjennomført de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ligger til grunn for etableringen av virksomheten.

Sider