Rapporter

Evaluering av Fiskeridirektoratet

Vår hovedkonklusjon er at Fiskeridirektoratet oppleves som en faglig solid virksomhet som i all hovedsak leverer gode resultater. Forbedringene vi påpeker handler dels om tydeliggjøring og balansering av direktoratets iverksettende og faglige roller, og dels om utviklingen av faglige funksjoner.

Ute av kontroll? Om kontroll og rapportering i staten

Difi har ønsket å tilrettelegge for en konstruktiv offentlig diskusjon om temaet gjennom å oppsummere tilgjengelig kunnskap om omfanget av kontroll og rapportering i staten, drøfte mulige årsaker til antatt vekst og belyse hvilke konsekvenser dette har for formåls- og kostnadseffektiviteten i staten.

Sider