Rapporter

Tilgjengelege automatar. Status for universell utforming av sjølvbeteningsautomatar – 2015

Difi sitt tilsyn for universell utforming av IKT har gjennomført ei statusmåling av eit utval automatar. Føremålet med kartlegginga var å undersøke om grunnleggande krav for å kome seg til og betene automaten er oppfylte, og å kartlegge kva barrierar brukarane møter når dei skal bruke ein sjølvbeteningsautomat. Vår kartlegging viser at sjølvbeteningsautomatar ikkje er tilgjengelege for alle.