Flest tiltak handler om intern effektivisering

Et flertall av digitaliseringstiltakene handler om intern effektivisering. Det vil si å utvikle en løsning for å forbedre eller effektivisere virksomhetens oppgaveløsning (saksbehandling, fagsystemer o.l.).

Publisert: 05. mar 2019, Sist endret: 09. apr 2019

Figuren under viser hvordan tilakene fordeler seg etter hva som er hovedhensikten med tiltaket. Virksomhetene fikk valget mellom syv "hensiktskategorier" eller typer tiltak. Kategoriseringen er basert på en mer omfattende klassifisering brukt i Skate. Antall N=412

126 tiltak handler om intern effektivisering. 98 om aa legge til rette for sammenhengende tjenester, 62 om deling av data, 50 om aa endre oppgavelloesning, 26 om intern administrasjon, 23 om fellesloesning, 15 om aa forbedre sikkerhet, og 12 ikke oppgitt.

Vi ser at flest tiltak (126 av 412) handler om å utvikle en løsning for å forbedre eller effektivisere virksomhetens oppgaveløsning. En stor andel av tiltakene har til hensikt å få til mer helhetlige og sammenhengende tjenester til brukerne (98 av 412) eller å legge til rette for deling og gjenbruk av data på tvers (62 av 412). Dette er to viktige mål i regjeringens Digitale agenda (Meld. St. 27 (2015-2016). 

Begrepet bruker er i denne sammenheng innbyggere, ansatte, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor (se definisjon også i Digital agenda). Det betyr at de tiltakene som oppgis å tilrettelegge for helhetlige og sammenhengende tjenester til brukerne ikke nødvendigvis handler om tjenester til innbyggere eller næringslivet, men kan for eksempel også gjelde ansatte i egen virksomhet.

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*