Mange statlige digitaliseringstiltak berører kommunesektoren

Kartleggingen viser at omtrent en fjerdedel av de statlige digitaliseringstiltakene berører kommunal sektor (kun kommuner, kun fylkeskommuner eller begge deler). Med berørt menes at kommuner og/eller fylkeskommuner for eksempel skal ta i bruk eller motta data fra løsningen.

Publisert: 05. mar 2019, Sist endret: 09. apr 2019

Figuren viser antall statlige digitaliseringstiltak som berører hele kommunal sektor, kun kommuner eller kun fylkeskommuner, samt antall tiltak som ikke berører kommunal sektor på noen måte. Antall N=412.

Figuren viser at 263 tiltak ikke berører kommunal sektor, 95 tiltak berører hele kommunal sektor, 45 tiltak berører kun kommunene, 6 tiltak berører kun fylkeskommunene, og 3 er ikke oppgitt.

Vi ser at mange (140 av 412) statlige digitaliseringstiltak berører kommunesektoren, enten hele kommunal sektor (90), kun kommuner (45) eller kun fylkeskommuner (6). Vi ser at også at de fleste tiltakene som berører kommunal sektor, treffer både fylkeskommunene og kommunene, mens få tiltak berører fylkeskommunene alene. Dette er ikke overraskende, i og med at kommunene leverer flere tjenester enn fylkeskommunene på for eksempel sentrale velferdsområder som grunnskole, helse, pleie og omsorg mv. 

Ifølge digitaliseringsrundskrivet for 2017 skal statlige virksomheter drøfte tiltak som berører kommunal sektor med KS på et tidlig tidspunkt i prosjektforløpet. I forbindelse med kartleggingen ble de statlige virksomhetene spurt om det hadde vært formell kontakt til KS for å informere om tiltaket. 61 tiltak har vært drøftet med KS. 

Som vist i figuren, er det likevel slik at flesteparten av de statlige tiltakene (263 av 412) ikke berører kommunalt nivå. Sistnevnte kan ha sammenheng med type tiltak de statlige virksomhetene opgir at de har, nemlig at flertallet dreier seg om interne effektiviseringstiltak (saksbehandlingssystemer, fagssystemer m.m.).

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*