Barnehage

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med barnehagen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle ditt barn med respekt
  • Å behandle deg med respekt
  • Å vise omsorg for ditt barn
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Å forklare beslutninger
 • Aktiviteter og sosialt miljø
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Hvor trygt ditt barn er i barnehagen
  • Barnehagens pedagogiske arbeid
  • Aktivitetstilbudet i barnehagen
  • Det sosiale miljøet i barnehagen
  • Kvaliteten på lekene og utstyret

Liten betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Lokalenes generelle standard
  • Bygningens/-enes generelle tilstand
  • Barnehagens inneklima
  • Barnehagens uteareal
 • Utvikling og tilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å fremme ditt barns faglige utvikling
  • De ansattes evne til å fremme ditt barns sosiale utvikling
  • De ansattes evne til å informere om ditt barns muligheter
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra ditt barns behov
  • De ansattes evne til å gi forebyggende informasjon (sikre god helse, forhindre skader o.l.)
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
 • Informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå brev/e-post fra barnehagen
  • Å forstå hvordan skjemaer (søknadsskjemaer e.l.) skal fylles ut
  • Å søke om barnehageplass
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med ansatte
  • Å finne frem til informasjon om barnehagen (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
  • Å forstå informasjon om regler (det ditt barn har rett på) knyttet til barnehagen
  • Å legge fram din sak uforstyrret
  • Å komme i kontakt med en veileder/kontaktperson som kan svare på ditt spørsmål/din sak

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo