Fastlege

GRAFKOMPONENT
Publisert: 02. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med fastlegen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Kompetanse og dialog med fastlegen
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Hvor trygg du (pasienten) er hos fastlegen
  • Å legge frem din sak uforstyrret for legen
  • Tiden du fikk til å forklare din situasjon
  • Fastlegens faglige kompetanse til å gi deg (pasienten) god behandling
  • Å snakke med fastlegen
  • Fastlegens muligheter til å behandle deg (pasienten) raskt

Middels betydning

 • Brukertilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Fastlegens evne til å veilede deg (pasienten) i valg av spesialist, sykehus, fysioterapeut o.l.
  • Fastlegens evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (pasientens) behov
  • Henvisningspraksis til en videre undersøkelse eller til en spesialist
  • Din mulighet til å påvirke den behandlingen du får av fastlegen
  • Fastlegens evne til å følge deg (pasienten) opp

Liten betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (pasienten) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forklare beslutninger
 • Tilgjengelighet
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden for å få time
  • Ventetiden på telefonen
  • Åpningstidene
  • Lokalenes generelle standard
  • Avstanden til fastlegekontoret fra der du bor
  • Parkeringsforholdene
 • Viktig informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Gjør det de kan for å sikre det du (pasienten) har rett til
  • Gir deg nødvendig informasjon
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo