Folkebibliotek

GRAFKOMPONENT
Publisert: 02. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med folkebiblioteket

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål

Middels betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Bibliotekets inneklima
  • Lokalenes generelle standard
 • Kvalitet og utvalg
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Utvalget av bøker, publikasjoner e.l.
  • Kvaliteten på bøkene og utstyret
  • Utvalget av nye bøker og publikasjoner e.l.
  • Å finne frem til bøker, aviser, film, musikk, dataspill e.l.

Liten betydning

 • Informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Bibliotekarenes evne til å informere deg om bibliotekets tilbud
  • Gjør det de kan for å sikre det du (brukeren) har rett til
  • Bibliotekarenes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • Gir deg nødvendig informasjon
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo