Helsestasjon

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med helsestasjonen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å gi veiledning/ råd
  • Å forklare beslutninger

Middels betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Helsepersonellets evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov
  • Helsepersonellets evne til å henvise deg til andre relevante tjenester (fastlege, jordmor, sykehus o.l.)
  • Helsepersonellets evne til å følge deg (brukeren) opp
  • Helsepersonellets evne til å informere deg (brukeren) om dine muligheter
  • Helsepersonellets faglige kompetanse til å gi den riktige behandlingen
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
 • Tilgjengelighet
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Åpningstidene
  • Lokalenes generelle standard
  • Avstanden til helsestasjonen fra der du bor
  • Parkeringsforholdene

Liten betydning

 • Gi viktig informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Gjør det de kan for å sikre det du (brukeren) har rett til
  • Gir deg nødvendig informasjon
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
  • Å forstå brev/e-post fra helsestasjonen
 • Ventetid (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden for å få time
  • Ventetiden på telefonen

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo