Hjemmehjelp

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med hjemmehjelpen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Gjør det de kan for å sikre det du (brukeren) har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester
  • De ansattes evne til møte dine (brukerens) behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige
  • De ansattes evne til å gi råd for å forebygge uhell og skader i hjemmet

Middels betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å vise omsorg for deg (brukeren)
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å forklare beslutninger
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
 • Behandling og tilrettelegging
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Din mulighet til å påvirke tjenestene fra hjemmehjelpen
  • Standarden på vaskingen og ryddingen
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål
  • Standarden på det utstyret hjemmehjelpen bruker
  • Hvor trygg du (brukeren) er hos hjemmehjelpen
  • Bistanden til personlig pleie/hygiene

Liten betydning

 • Åpnings- og ventetid (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden på telefonen
  • Åpningstidene (på hjemmehjelpskontoret)
  • Ventetiden for å få tilbud om bistand fra hjemmehjelpen
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo