Lånekassen

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med Lånekassen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

  • Forstå informasjon
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Å finne informasjon om Lånekassens tilbud på Lånekassens internettsider
    • Å finne fram til informasjon om Lånekassen (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
    • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til Lånekassen på internett
    • Lånekassens internettsider

Middels betydning

  • Digitale løsninger
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Å utføre oppgaver over internett (sende søknad, registrere informasjon o.l.)
    • Å søke om lån, stipend eller betalingslettelser
    • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (sende søknader, registrere informasjon, o.l.)
  • Forstå informasjon
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Å forstå informasjon om regler knyttet til lån, stipend og tilbakebetaling
    • Å forstå brev/e-post fra Lånekassen
    • Å forstå hvordan skjemaer fra Lånekassen skal fylles ut
    • Å forstå informasjonen på nettsiden lanekassen.no
  • Svært fornøyd
  • Fornøyd
  • Delvis fornøyd
  • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

  • Innbyggerundersøkelsen
    Telefon: 47608783
    Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo