Lånekassen

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med Lånekassen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Forstå informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om Lånekassens tilbud på Lånekassens internettsider
  • Å finne fram til informasjon om Lånekassen (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
  • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til Lånekassen på internett
  • Lånekassens internettsider

Middels betydning

 • Digitale løsninger
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å utføre oppgaver over internett (sende søknad, registrere informasjon o.l.)
  • Å søke om lån, stipend eller betalingslettelser
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (sende søknader, registrere informasjon, o.l.)
 • Forstå informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå informasjon om regler knyttet til lån, stipend og tilbakebetaling
  • Å forstå brev/e-post fra Lånekassen
  • Å forstå hvordan skjemaer fra Lånekassen skal fylles ut
  • Å forstå informasjonen på nettsiden lanekassen.no
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo