NAV

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med NAV

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter
  • Gjør det de kan for å sikre det du (brukeren) har rett til
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

 • Løse saken raskt
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål/din sak
  • Å få løst din sak over telefonen
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å forklare beslutninger
  • Å gi veiledning/råd

Liten betydning

 • Forstå informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå hvordan skjemaer fra NAV skal fylles ut
  • Å forstå informasjon om reglene knyttet til NAVs tjenester
  • Å forstå brev/e-post fra NAV
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
 • Digitale løsninger
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon, beregne pensjon o.l.)
  • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon, beregne pensjon o.l.)
  • NAVs internettsider (nav.no)
  • Å finne informasjon om NAVs tjenester på NAVs internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden nav.no
  • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til NAV på NAVs internettsider (nav.no)
  • Å søke på stønad eller ytelser fra NAV (dagpenger, pensjon, arbeidsavklaringspenger o.l.)
 • Fysiske forhold og ventetid på telefon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden i publikumsmottaket på NAV-kontoret
  • Avstanden til NAV-kontoret fra der du bor
  • Åpningstidene
  • Lokalenes generelle standard
  • Ventetiden på telefonen
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo