Omsorgsbolig

GRAFKOMPONENT

Faktorer som påvirker tilfredshet med omsorgsboligen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

  • Service
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Å være imøtekommende
    • Å behandle deg (beboeren) med respekt
    • Å lytte
    • Å vise omsorg for beboerne
    • Å forklare beslutninger
    • Å gi veiledning/råd
    • De ansattes evne til å møte dine (beboerens) behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige
    • De ansattes kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

  • Brukertilpasning og kompetanse
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • De ansattes evne til å informere deg om dine (beboerens) muligheter
    • Gir deg nødvendig informasjon
    • Gjør det de kan for å sikre det du (beboeren) har rett til
    • De ansattes evne til å gi råd for å forebygge uhell og skader i omsorgsboligen
    • De ansattes evne til å følge deg (beboeren) opp
    • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (beboerens) behov
  • Privatliv
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Hvor trygg du (brukeren) er i omsorgsboligen
    • Muligheten til å delta i aktiviteter
    • Muligheten til privatliv/å være alene
    • Standarden på kostholdet (mat og drikke)
    • Den medisinske behandlingen

Liten betydning

  • Standard på fasilitetene
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Standarden på sengene og soverommene
    • Standarden på oppholdsrommene
    • Standarden på dusjene/toalettene
  • Fysiske forhold
    • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
    • Støynivået
    • Inneklimaet
    • Tilretteleggingen for funksjonshemmede
  • Svært fornøyd
  • Fornøyd
  • Delvis fornøyd
  • Nøytral/misfornøyd
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Deldette

Kontakt

  • Innbyggerundersøkelsen
    Telefon: 47608783
    Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo