Omsorgsbolig

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med omsorgsboligen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å være imøtekommende
  • Å behandle deg (beboeren) med respekt
  • Å lytte
  • Å vise omsorg for beboerne
  • Å forklare beslutninger
  • Å gi veiledning/råd
  • De ansattes evne til å møte dine (beboerens) behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige
  • De ansattes kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (beboerens) muligheter
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Gjør det de kan for å sikre det du (beboeren) har rett til
  • De ansattes evne til å gi råd for å forebygge uhell og skader i omsorgsboligen
  • De ansattes evne til å følge deg (beboeren) opp
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (beboerens) behov
 • Privatliv
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Hvor trygg du (brukeren) er i omsorgsboligen
  • Muligheten til å delta i aktiviteter
  • Muligheten til privatliv/å være alene
  • Standarden på kostholdet (mat og drikke)
  • Den medisinske behandlingen

Liten betydning

 • Standard på fasilitetene
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Standarden på sengene og soverommene
  • Standarden på oppholdsrommene
  • Standarden på dusjene/toalettene
 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Støynivået
  • Inneklimaet
  • Tilretteleggingen for funksjonshemmede
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo