Plan- og bygningskontoret

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med plan- og bygningskontoret

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine muligheter
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov
  • De ansattes evne til å følge deg opp
  • De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
  • Din mulighet til å påvirke plan- og byggesaken

Middels betydning

 • Kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Å gi veiledning/råd
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å lytte
  • Å behandle deg med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å forklare beslutninger

Liten betydning

 • Saksbehandlingstiden
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Saksbehandlingstiden
  • Informasjon om saksbehandlingstiden
 • Tilgjengelighet (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål/din sak
  • Ventetiden på telefonen
  • Åpningstidene
  • Å legge frem din sak uforstyrret
  • Ventetiden ved oppmøte (i skranken)
 • Finne informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om plan- og bygningskontorets tjenester på plan- og bygningskontorets internettsider
  • Plan- og bygningskontorets internettsider
  • Å finne frem til veiledende informasjon om byggesaker
  • Å finne frem til informasjon om plan- og bygningskontoret (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
  • Å forstå informasjonen på nettsiden til plan- og bygningskontoret
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå hvordan skjemaer fra plan- og bygningskontoret (byggesaksskjemaer e.l.) skal fylles ut
  • Å forstå informasjon om regler (det du har rett og plikt til) knyttet til byggesaker o.l.
  • Å forstå brev/e-post fra plan- og bygningskontoret
  • Å søke plan- og bygningskontoret om forskjellige tillatelser i forbindelse med byggesaker
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo