Politi

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med politiet

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forklare beslutninger
  • Gir deg nødvendig informasjon

Middels betydning

 • Trygghet og synlighet
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Politiets synlighet der du bor og ferdes
  • Politiets evne til å ivareta tryggheten i ditt nærområde
 • Brukertilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • Gjør det de kan for å sikre det du (brukeren) har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene

Liten betydning

 • Ventetid og bistand
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
  • Hjelpen/bistanden du fikk av politiet
  • Ventetiden for å få svar på ditt spørsmål
  • Ventetiden på telefonen
 • Ventetid på pass og tillatelser (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden for å få pass, tillatelser o.l.
  • Å få utstedt pass
  • Åpningstidene (for utstedelse av pass, tillatelser e.l.)
 • Kontakt (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål/din sak
  • Å legge frem din sak uforstyrret
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møte med de ansatte
  • Ventetiden i resepsjonen på politistasjonen/lensmannskontoret
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette