SFO

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med SFO

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra ditt barns behov
  • De ansattes evne til å fremme ditt barns sosiale utvikling
  • De ansattes evne til å gi forebyggende informasjon (sikre god helse, forhindre skader o.l.)
  • De ansattes evne til å informere om ditt barns muligheter
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • Gjør det de kan for å sikre det ditt barn har rett til
  • Tilretteleggingen for lekselesing
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Din mulighet til å påvirke tilbudet i skolefritidsordningen

Middels betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg med respekt
  • Å behandle ditt barn med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å forklare beslutninger
 • Tilbudet
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Skolefritidsordningens uteareal
  • Parkeringsforholdene ved henting og bringing
  • Antall barn pr. ansatt
  • Kvaliteten på lekene og utstyret
  • De ansattes evne til å forhindre mobbing
  • Aktivitetstilbudet i skolefritidsordningen (lek, kultur og fritidsaktiviteter)
  • Hvor trygt ditt barn er i skolefritidsordningen
  • Det sosiale miljøet på skolefritidsordningen

Liten betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Bygningens/-enes generelle tilstand
  • Lokalenes generelle standard
  • Skolefritidsordningens inneklima
 • Kontakt (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å komme i kontakt med en veileder/kontaktperson som kan svare på ditt spørsmål/din sak
  • Å legge fram din sak uforstyrret
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå brev/e-post fra skolefritidsordningen
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med ansatte
  • Å forstå hvordan skjemaer (søknadsskjemaer e.l.) fra skolefritidsordningen skal fylles ut
  • Å søke om plass på skolefritidsordningen
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo