Skatteetaten

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 30. okt 2018

Faktorer som påvirker tilfredshet med Skatteetaten

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Middels betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter
  • Gjør det de kan for å sikre det du (brukeren) har rett til
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forklare beslutninger
 • Digitale løsninger
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til Skatteetaten på internett
  • Skatteetatens internettsider (skatteetaten.no)
  • Å finne informasjon om skatter og avgifter (som f. eks. selvangivelse, skattekort, arv, merverdiavgift, skatteattest) på Skatteetatens internettsider
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (levere selvangivelse, bestille/endre skattekort, sende søknader, registrere informasjon o.l.)
  • Å utføre oppgaver over internett (f.eks. levere selvangivelse, bestille/endre skattekort, sende søknader, registrere informasjon o.l.)
  • Å finne frem til informasjon om Skatteetaten (kontaktinformasjon, åpningstider o.l. )
  • Å forstå informasjonen på nettsiden skatteetaten.no

Liten betydning

 • Forstå informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå informasjon om reglene knyttet til skatt og ligning
  • Å forstå hvordan selvangivelsen skal fylles ut
  • Å forstå hvordan andre skjemaer fra Skatteetaten skal fylles ut
  • Å forstå brev/e-post fra Skatteetaten
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med ansatte
 • Kontakt
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å legge frem din sak uforstyrret
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål/din sak
 • Åpnings- og ventetid
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Åpningstidene på telefonen
  • Ventetiden på telefonen
  • Åpningstidene på skattekontoret
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo