Statens vegvesen

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med Statens vegvesen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forklare beslutninger
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

 • Åpnings- og ventetid
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden i resepsjonen på regionvegkontoret eller trafikkstasjonen
  • Åpningstidene
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål
 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine muligheter
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til

Liten betydning

 • Finne informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om Statens vegvesens tjenester på Statens vegvesens internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden vegvesen.no
  • Å finne frem til informasjon om Statens vegvesen (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
  • Statens vegvesens internettsider
  • Trafikkinformasjon (køer, omkjøringer, ulykker o.l.) Informasjon om vegprosjekter
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå informasjon om regler (det du har rett og plikt til) knyttet til Statens vegvesens oppgaver (utstedelse av førerkort, vegprosjekter o.l.)
  • Å forstå hvordan skjemaer fra Statens vegvesen (tillatelser, søknader e.l.) skal fylles ut
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Innbyggernes inntrykk av samferdsel er bedret

Selv om enkelte av spørsmålene under samferdselsområdet fortsatt får lave skår sammenlignet med andre forhold, er det en klar fremgang fra 2010 og 2013 til 2015. Størst er fremgangen i inntrykkene av standarden på veier og gater i kommunen som går frem seks poeng fra 2010 til 2015.

Omtrent samme fremgang er det for inntrykkene av standarden på riksveier og europaveier som går frem med fem poeng. Samtidig er skåren fortsatt så lav at innbyggerne kan sies å være nøytrale til misfornøyde hva gjelder riksveier og europaveier. Når det gjelder resultatene etter hvor folk er bosatt, så gir innbyggere i Nordland og Troms lavest skår med 38 poeng, mens de som bor i Vestfold gir den høyeste skåren på 60 poeng.

En sentral myndighet på området er Statens vegvesen. Her er det også en klar fremgang i inntrykkene. Etaten oppnådde en skår på 56 poeng i 2013 mot 63 poeng i 2015. Statens vegvesen går altså frem med sju poeng siden 2013, som sammen med politiet og sykehus er den største fremgangen blant tjenestene i undersøkelsen.

Innbyggerne er godt fornøyde med trafikksikkerheten for reisende med buss, tog og trikk/bane og lignende, og kan sies å være delvis godt fornøyde med trafikksikkerheten for bilister og muligheten til å reise kollektivt.

De som bor i kommuner med flere innbyggere vurderer muligheten til å reise kollektivt best. Innbyggere i Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus gir de høyeste skårene. På den annen side gir de som bor i Troms og Rogaland de laveste skårene.

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo