Sykehjem

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med sykehjemmet

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Middels betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Standarden på oppholdsrommene
  • Standarden på fellesrommene
  • Standarden på dusjene/toalettene
  • Standarden på sengene og soverommene
  • Inneklimaet
 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å vise omsorg for beboerne
  • Å være imøtekommende
  • Å behandle deg (beboeren) med respekt
  • Å lytte
  • Å forklare beslutninger
 • Kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om behandlingen/opplegget
  • De ansattes evne til å gi råd for å forebygge uhell og skader i sykehjemmet
  • Gjør det de kan for å sikre det du (beboeren) har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Den medisinske behandlingen
 • Brukertilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (beboerens) muligheter
  • De ansattes evne til å følge deg (beboeren) opp
  • De ansattes evne til å møte dine (beboerens) behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige
  • De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (beboerens) behov

Liten betydning

 • Støy og renhold (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Støynivået
  • Standarden på vaskingen og ryddingen
  • Privatliv (i.s.)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Muligheten til å ta imot besøkende
   • Muligheten til privatliv/å være alene
  • Svært fornøyd
  • Fornøyd
  • Delvis fornøyd
  • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Dårligere inntrykk av tilgang til sykehjemsplasser enn tilgang til hjemmesykepleie

Inntrykket innbyggerne har av tilgangen på sykehjemsplass (52 poeng), er klart lavere enn inntrykket av tilgangen på hjemmesykepleie (68 poeng) og hjemmehjelp (67 poeng). Samtidig er det en positiv utvikling i resultatene fra 2010 til 2015.

Vi ønsker å understreke at mange har svart «vet ikke» eller latt vær å svare på disse spørsmålene, så tallene må tolkes noe varsomt.

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo