Sykehus

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med sykehuset

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Middels betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (pasienten) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å vise omsorg for pasientene
  • Å lytte
  • Å forklare beslutninger
  • Å gi veiledning /råd
 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Helsepersonellets evne til å følge deg (pasienten) opp
  • Helsepersonellets evne til å informere deg om dine (pasientens) muligheter (ulike behandlingsformer o.l.)
  • Helsepersonellets evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (pasientens) behov
  • Helsepersonellets evne til å henvise deg (pasienten) til andre relevante tjenester (fastlege, rehabilitering, hjemmetjeneste, NAV o.l.)
  • Helsepersonellets mulighet til å behandle deg (pasienten) raskt
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Gjør det de kan for å sikre det du (pasienten) har rett til
  • Helsepersonellets faglige kompetanse til å løse oppgavene
 • Behandling og utredning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Hvordan utredningen/undersøkelsen/kontrollen ble gjennomført
  • Hvor trygg du (pasienten) er på sykehuset
  • Den medisinske behandlingen
  • Tiden du fikk til å forklare din situasjon
  • Å legge frem din (pasientens) sak uforstyrret

Liten betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Standarden på dusjene/toalettene
  • Standarden på sengene og soverommene
  • Standarden på fellesrommene
  • Inneklimaet
  • Støynivået
  • Standarden på vaskingen og ryddingen
 • Ventetid
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden for å få behandling
  • Ventetiden for utredning/undersøkelse/kontroll
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo