Universitet

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Faktorer som påvirker tilfredshet med universitetet

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De faglig ansattes evne til å motivere deg
  • De faglig ansattes evne til å stille krav til deg
  • De faglig ansattes evne til å veilede deg i din faglige utvikling
  • De faglig ansattes evne til å formidle kunnskap
  • De faglig ansattes evne til å informere deg om dine muligheter (valg av fagkombinasjoner, kompetanseutvikling o.l.)
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til
  • Din mulighet til å påvirke arbeidsmåtene og oppgavene i undervisningen
  • De faglig ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov

Middels betydning

 • Digitale løsninger
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Universitetets tilbud av digitale verktøy i utdanningen
  • Å bruke universitetets digitale verktøy i utdanningen
  • Universitetets internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden til universitetet
  • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon o.l.)
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon o.l.)

Liten betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Studielokalenes generelle standard
  • Inneklimaet
 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å forklare beslutninger
  • Å behandle deg med respekt
  • Å gi veiledning/råd
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå brev/e-post fra universitetet
  • Å forstå hvordan skjemaer (f.eks. søknadsskjemaer) skal fylles ut
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
 • Finne informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om universitetets faglige tilbud på universitetets internettside
  • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til universitetet på universitetets internettsider
  • Å finne frem til informasjon om universitetet (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo