Kriminalitetsbekjempelse

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Når det gjelder spørsmålene om i hvilken grad innbyggerne mener at ulike former for korrupsjon foregår i staten og kommunene, angir poengene 0-50: liten grad, 51-70: noen grad, 71-80: stor grad, 81-100: svært stor grad.

Deldette

Kontakt

  • Innbyggerundersøkelsen
    Telefon: 47608783
    Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo