Nettbaserte løsninger

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 30. okt 2018

Stor variasjon i brukernes tilfredshet med tjenestenes nettsider

I vurderingen av internettsidene oppnår 13 av 23 tjenester høyere skår enn i 2013, mens åtte tjenester går tilbake. Samtidig ser vi her store variasjoner i skåren. Universitetet oppnår den høyeste skåren på 80 poeng, mens omsorgstjenestene hjemmesykepleie og omsorgsbolig de laveste skårene på 52 poeng.  For tjenestene under omsorg er det imidlertid få som har svart, og de lave skårene må derfor tolkes i lys av dette.

Vi har også spurt om muligheten til selv å utføre oppgaver over internett. Her varierer også resultatene mye, beste skår får Folkebiblioteket med 83 poeng, laveste skår får omsorgsbolig med 46 poeng. Her oppnår folkebiblioteket den høyeste skåren med 83 poeng. Hjemmehjelp går mest frem med 14 poeng, men det er samtidig få som har tatt stilling til spørsmålet. Fastlege går frem åtte poeng, mens Statens vegvesen går frem fem poeng siden 2013.

Når det gjelder hvor lett eller vanskelig det er å utføre oppgaver over internett, oppnår igjen folkebiblioteket den høyeste skåren, med 84 poeng. Legevakt går frem mest, med ni poeng, mens fastlege og Statens vegvesen går frem henholdsvis åtte og sju poeng siden 2013. Her varierer skåren fra 84 poeng til 50 poeng.

Kontakt

  • Innbyggerundersøkelsen
    Telefon: 47608783
    Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo