Tilfredshet med å bo i Norge og kommunen

GRAFKOMPONENT
Sist endret: 
28. apr 2016

Kontakt

  • Innbyggerundersøkelsen
    Telefon: 47608783
    Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo