Grunnskole

GRAFKOMPONENT
Publisert: 10. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med grunnskolen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Middels betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Lærernes evne til å motivere ditt barn
  • Lærernes evne til å tilpasse undervisningen ut fra ditt barns behov
  • Lærernes evne til å fremme ditt barns faglige utvikling
  • Lærernes evne til å stille krav til ditt barn
  • Lærernes evne til å skape ro og orden i klasserommet
  • Lærernes evne til å informere deg om ditt barns plikter (hva barnet må gjøre)
  • Lærernes evne til å fremme ditt barns sosiale utvikling
  • Lærernes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • Lærernes evne til å informere deg om ditt barns muligheter (valg av fag, kompetanseutvikling)
 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg med respekt
  • Å lytte
  • Å behandle ditt barn (eleven) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å forklare beslutninger
  • Å gi veiledning/råd
 • Det sosiale mijøet
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Det sosiale miljøet på skolen
  • Lærernes evne til å forhindre mobbing
  • Hvor trygt ditt barn (eleven) er i skolen
 • Utbytte av undervisningen
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ditt barns utbytte av samfunnsfagundervisningen
  • Ditt barns utbytte av naturfagundervisningen
  • Ditt barns utbytte av engelskundervisningen
  • Ditt barns utbytte av norskundervisningen
  • Ditt barns utbytte av matematikkundervisningen
 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Skolebygningens/-enes generelle tilstand
  • Klasserommenes generelle standard
  • Skolens inneklima
  • Skolens uteareal

Liten betydning

 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å legge frem din sak uforstyrret
  • Å forstå informasjon om regler (det ditt barn har rett på og eventuelt plikt til) knyttet til grunnskolen
  • Å forstå brev/e-post fra skolen
 • Finne informasjon på nettet (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om skolens tilbud på skolens internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden til skolen
  • Skolens internettsider
  • Å bruke skolens digitale verktøy i opplæringen (læringsplattformer)
  • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere informasjon, sende søknader o.l.)
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*