Høgskole

GRAFKOMPONENT
Publisert: 10. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med høgskolen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De faglig ansattes evne til å motivere deg
  • De faglig ansattes evne til å veilede deg i din faglige utvikling
  • De faglig ansattes evne til å formidle kunnskap
  • De faglig ansattes evne til å stille krav til deg
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • Gir deg nødvendig informasjon

Middels betydning

 • Brukertilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De faglig ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov
  • De faglig ansattes evne til å informere deg om dine muligheter (valg av fagkombinasjoner, kompetanseutvikling)
  • Din mulighet til å påvirke arbeidsmåtene og oppgavene i undervisningen

Liten betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Inneklimaet
  • Studielokalenes generelle standard
 • Service (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg med respekt
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forklare beslutninger
  • Digitale løsninger (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Høgskolens tilbud av digitale verktøy i utdanningen
   • Å bruke høgskolens digitale verktøy i utdanningen
   • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere informasjon, sende søknader o.l.)
   • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon o.l.)
  • Finne informasjon (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Å finne informasjon om høgskolens faglige tilbud på høgskolens internettsider
   • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til høgskolen på høgskolens internettsider
   • Høgskolens internettsider
  • Forstå informasjon (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Å forstå brev/e-post fra høgskolen
   • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
   • Å forstå hvordan skjemaer (f.eks. søknadsskjemaer) skal fylles ut
   • Å forstå informasjonen på nettsiden til høgskolen
  • Svært fornøyd
  • Fornøyd
  • Delvis fornøyd
  • Nøytral/misfornøyd

  Deldette

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  * Påkrevd

  Hjelp oss å bli bedre
  *