Plan- og bygningskontoret

GRAFKOMPONENT
Publisert: 10. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med plan- og bygningskontoret

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • Å gi veiledning/råd
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

 • Brukertilpasning
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine muligheter
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov
  • De ansattes evne til å følge deg opp
  • De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
  • Din mulighet til å påvirke plan- og byggesaken

Liten betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å lytte
  • Å behandle deg med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å forklare beslutninger
 • Finne informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om plan- og bygningskontorets tjenester på plan- og bygningskontorets internettsider
  • Plan- og bygningskontorets internettsider
  • Å finne frem til veiledende informasjon om byggesaker
  • Å forstå informasjonen på nettsiden til plan- og bygningskontoret
 • Tilgjengelighet (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål/din sak
  • Ventetiden på telefonen
  • Åpningstidene
  • Å legge frem din sak uforstyrret
  • Ventetiden ved oppmøte (i skranken)
 • Saksbehandlingstiden(ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Saksbehandlingstiden
  • Informasjon om saksbehandlingstiden
 • Digitale løsninger (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til tjenesten på internett
  • Å utføre oppgaver over internett (sende inn byggesøknader o.l.)
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå hvordan skjemaer fra plan- og bygningskontoret (byggesaksskjemaer e.l.) skal fylles ut
  • Å forstå informasjon om regler (det du har rett og plikt til) knyttet til byggesaker o.l.
  • Å forstå brev/e-post fra plan- og bygningskontoret
  • Å søke plan- og bygningskontoret om forskjellige tillatelser i forbindelse med byggesaker
  • Svært fornøyd
  • Fornøyd
  • Delvis fornøyd
  • Nøytral/misfornøyd
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*