Statens vegvesen

GRAFKOMPONENT
Publisert: 10. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med Statens vegvesen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å være imøtekommende
  • Å lytte
  • Å gi veiledning/råd
  • Å forklare beslutninger
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene

Middels betydning

 • Åpnings- og ventetid
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Ventetiden i resepsjonen på regionvegkontoret eller trafikkstasjonen
  • Åpningstidene
  • Muligheten til å få løst din sak raskt
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål
 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De ansattes evne til å informere deg om dine muligheter
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til

Liten betydning

 • Finne informasjon
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om Statens vegvesens tjenester på Statens vegvesens internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden vegvesen.no
  • Å finne frem til informasjon om Statens vegvesen (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.)
  • Statens vegvesens internettsider
  • Trafikkinformasjon (køer, omkjøringer, ulykker o.l.) Informasjon om vegprosjekter
 • Forstå informasjon (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å forstå informasjon om regler (det du har rett og plikt til) knyttet til Statens vegvesens oppgaver (utstedelse av førerkort, vegprosjekter o.l.)
  • Å forstå hvordan skjemaer fra Statens vegvesen (tillatelser, søknader e.l.) skal fylles ut
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*