Tollvesenet

GRAFKOMPONENT
Publisert: 10. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med Tollvesenet

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Gir deg nødvendig informasjon
  • De ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til
  • De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene
  • Å gi veiledning/råd

Middels betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg med respekt
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Å forklare beslutninger

Liten betydning

 • Digitale løsninger
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å finne informasjon om Tollvesenets tjenester på Tollvesenets internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden toll.no
  • Tollvesenets nettsider
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, beregne avgifter, importkalkulator for netthandel o.l.)
  • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, beregne avgifter, Importkalkulator for netthandel o.l.)
 • Kontakt (ikke signifikant)
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål/din sak
  • Å legge frem din sak uforstyrret
  • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
 • Svært fornøyd
 • Fornøyd
 • Delvis fornøyd
 • Nøytral/misfornøyd

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*