Universitet

GRAFKOMPONENT
Publisert: 09. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med universitetet

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Brukertilpasning og kompetanse
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • De faglig ansattes evne til å motivere deg
  • De faglig ansattes evne til å stille krav til deg
  • De faglig ansattes evne til å veilede deg i din faglige utvikling
  • De faglig ansattes evne til å formidle kunnskap
  • De faglig ansattes evne til å informere deg om dine muligheter (valg av fagkombinasjoner, kompetanseutvikling o.l.)
  • Gjør det de kan for å sikre det du har rett til
  • Din mulighet til å påvirke arbeidsmåtene og oppgavene i undervisningen
  • De faglig ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine behov

Middels betydning

 • Digitale løsninger
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Universitetets tilbud av digitale verktøy i utdanningen
  • Å bruke universitetets digitale verktøy i utdanningen
  • Universitetets internettsider
  • Å forstå informasjonen på nettsiden til universitetet
  • Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon o.l.)
  • Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknad, registrere informasjon o.l.)

Liten betydning

  • Service (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Å lytte
   • Å være imøtekommende
   • Å forklare beslutninger
   • Å behandle deg med respekt
   • Å gi veiledning/råd
  • Forstå informasjon (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Å forstå brev/e-post fra universitetet
   • Å forstå hvordan skjemaer (f.eks. søknadsskjemaer) skal fylles ut
   • Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte
  • Finne informasjon (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Å finne informasjon om universitetets faglige tilbud på universitetets internettside
   • Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til universitetet på universitetets internettsider
  • Fysiske forhold (ikke signifikant)
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Studielokalenes generelle standard
   • Inneklimaet
   • Svært fornøyd
   • Fornøyd
   • Delvis fornøyd
   • Nøytral/misfornøyd

   Deldette

   Hjelp oss å bli bedre

   Fant du det du lette etter?

   Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

   * Påkrevd

   Hjelp oss å bli bedre
   *