Innbyggerundersøkelsen 2019: Tilliten til stortingspolitikerne er på vei ned

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at tilliten til stortingspolitikerne ikke har vært lavere siden målingene begynte i 2013.

Publisert: 19. nov 2019, Sist endret: 20. nov 2019

Spørsmålene «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan politikerne på Stortinget lytter til innbyggernes synspunkter?» og «Hvor stor eller liten tillit har du til at politikerne på Stortinget arbeider for innbyggernes beste?» skårer lavest i hele undersøkelsen.

Inntrykket av hvor godt myndighetene ivaretar oppgaven med å sikre strømforsyningen har størst tilbakegang. Å sikre strømforsyningen er likevel den myndighetsoppgaven som oppnår høyest skår i innbyggerundersøkelsen.

Innbyggerundersøkelsen viser også en nedgang for spørsmål knyttet til myndighetenes evne til å sikre personvern og forbrukernes rettigheter.

Innbyggerundersøkelsen 2019 ble gjennomført for femte gang våren og sommeren 2019 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 40 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 7 134 personer svarte. Undersøkelsen er Norges mest omfattende måling av innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Deldette