Kunnskapsgrunnlag om digitalisering

Et av arbeidsområdene til Difi er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om digitalisering.

Vi ønsker å si noe om status for digitalisering i dag, internasjonale trender og gi innspill til hvordan offentlig sektor bør gå fram i digitaliseringsarbeidet.

En del av dette arbeidet er å gjennomføre egne undersøkelser og følge med på andre institusjoners undersøkelser. Her finner du noen av undersøkelsene vi følger med på: