Status digitalisering i offentlig sektor 2016

Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser og å gå over fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler er sentrale virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Hvor langt er vi kommet i dette arbeidet – hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor?

Merk at denne statusvurderingen er utført i 2016.

Vår overordnede vurdering er at digitaliseringen på flere punkter ikke går raskt nok og at det på enkelte punkter er negativ utvikling. Samtidig ser vi at områder med sterk felles satsing gjør det godt. 

Illustrasjonen viser status på brukerorientering (status er svak)
 
 

Brukerorientering

Offentlige virksomheter klarer ikke å innfri innbyggernes økte forventninger.

Illustrasjonen viser status på fellesløsninger (status er god)
 
 

Fellesløsninger

Fellesløsningene har god fremdrift og oppslutning. Vi ser at det er større fokus på samordning.

Illustrasjonen viser status på tjenester (status er svak)
 
 

Tjenester

Offentlige virksomheter utnytter ikke i tilstrekkelig grad de mulighetene digitaliseringen gir.

 

Analysene og statusbeskrivelsene, som er gjort på bakgrunn av innhentede data, er Difis skjønnsmessige tolkninger og vurderinger. Manglende utvikling fra 2015 til 2016 teller negativt i vurderingen.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*