Alle resultater 2016

Her finner du resultater fordelt på utvalgte bakgrunnsvariabler. Klikk på søylen til ett tema for å se spørsmålene bak temaet. Du velger bakgrunnsvariabler under selve grafen. For å komme tilbake til tema fra enkeltspørsmål klikker du "Tilbake" rett over grafen, ikke bruk tilbakeknappen i nettleseren.

Publisert: 25. mai 2016, Sist endret: 17. apr 2019

Utregning av skår

Gjennomsnittskår, heretter kalt snittskår, er en omregning av fempunktsskalaen (fra helt enig til helt uenig) i spørreskjemaet til en skår på en skala fra 0 til 100. En person som har svart 3/Verken eller på et spørsmål vil dermed bli gitt en skår på 50. 

Deldette