Tidligere medarbeiderundersøkelser i staten

Medarbeiderundersøkelsen i staten har tidligere vært gjennomført i 2007, 2009 og 2013

Publisert: 30. mai 2016, Sist endret: 03. feb 2019
  • Medarbeiderundersøkelsen i staten 2007 viste at 82 prosent av alle statsansatte var fornøyd med jobben sin, og at 75 prosent var meget motiverte.

  • Medarbeiderundersøkelsen i staten 2010 (PDF) viste at de fleste ledere og medarbeidere var fornøyd med arbeidsforholdene og stolt over å være ansatt i staten. Arbeidsoppgavene opplevdes som meningsfulle, allsidige og utfordrende.  

  • Medarbeiderundersøkelsen i staten 2012 viste at det er en klar sammenheng mellom engasjement og motivasjon på arbeidsplassen, og hvilke resultater man oppnår. Den viste også at jobbinnhold er statens aller sterkeste kort som arbeidsgiver.

Deldette