Nøkkeltall om digitalisering

Et av arbeidsområdene til Difi er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om digitalisering. Vi ønsker å si noe om status for digitalisering i dag, internasjonale trender og gi innspill til hvordan offentlig sektor bør gå fram i digitaliseringsarbeidet. En del av dette arbeidet er å gjennomføre egne undersøkelser og følge med på andre institusjoners undersøkelser.

Digitaliseringsprogrammet (2012) har «som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning». For å vurdere om Norge når denne ambisjonen følger Difi med på hva som rører seg ute i verden og her hjemme. Vi gjør dette gjennom å se på hvordan Norge gjør det i ulike internasjonale og nasjonale undersøkelser. EUs «eGovernment Benchmark», FNs «eGovernement Survey», «Waseda University International eGovernment Survey», Rambølls «IT i praksis» og SSBs «Bruk av IKT i staten» er bare noen av undersøkelsene vi følger.

Difi gjennomfører også egne undersøkelser på området, deriblant «Digitale tenester i staten – ei statuskartlegging» fra våren 2013. Denne typen undersøkelser er viktig for at Difi skal kunne være en pådriver til forbedring av offentlig sektor.

Innholdet på denne siden skal kunne gi et overblikk over hvordan Norge ligger an med digitaliseringen. Enten som Difis oppsummeringer av internasjonale og nasjonale undersøkelser utført av andre institusjoner eller gjennom Difis egne undersøkelser på området.