Nasjonale og internasjonale undersøkingar

Som ein del av arbeidet med å betre offentlege digitale tenester, følgjer Difi med på digitaliseringsutviklinga både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjer vi gjennom å følgje internasjonale og nasjonale undersøkingar frå år til år.

Publisert: 05. des 2014, Sist endra: 09. jan 2019

På denne sida finn du Difi sine oppsummeringar av internasjonale og nasjonale undersøkingar gjennomførte av andre verksemder. Difi meiner undersøkingane er relevante i arbeidet med å betre offentlege digitale tenester i Noreg.

Undersøkingane gjev eit bilete på korleis Noreg ligg an med digitaliseringa. Dei internasjonale undersøkingane ser på korleis land gjer det i høve til kvarandre på ulike område innanfor digitalisering, medan dei nasjonale undersøkingane ser meir på tilstanden innanfor landet.

Oppfølginga av desse undersøkingane er eit kontinuerleg arbeid, og sidene blir oppdaterte etter kvart som nye resultat kjem.

Sharethis

Artikkelliste

EUs e-Government Benchmark 2015

Cap Gemini har på vegne av EU-kommisjonen gjennomført en undersøkelse av e-Government i EU- og EØS-landene siden 1999. Undersøkelsen favner bredt og legger stor vekt på å dokumentere digitaliseringsgrad på tvers av offentlige virksomheter og landegrenser gjennom å studere digitalisering av sammenhengende tjenesteforløp. Formålet er å avdekke hvor langt EU samlet har kommet i å realisere vedtatte målsetninger på digitaliseringsområdet. Disse kommer blant annet til uttrykk gjennom Malmö-deklarasjonen og eGovernment action plan 2011 – 2015.

Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey 2015

Norge tar en 10. plass i årets rangering av nasjoners eForvaltning. Av de ni områdene som blir vurdert, gjør Norge det best på indikatorene for nettverks-infrastruktur (andel internett- og bredbåndsbrukere) og nasjonal portal. Området vi gjør det mindre godt på er indikator for offentlig IT-ledelse.

IT i praksis 2015

Rambøll gjennomfører undersøkelsen «IT i praksis» blant de største virksomhetene i Norge hvert år. Spørreskjema går ut til IT- og virksomhetsledere i litt over 500 private og offentlige virksomheter. I tillegg utføres telefonintervjuer blant befolkningen over 15 år, for å kartlegge befolkningens syn på digitalisering av offentlig sektor. Difi støtter undersøkelsen og deltar i IT i praksis-panelet. Her presenterer vi noen av funnene fra offentlig sektor.

Bruk av IKT i staten 2015

Statistisk sentralbyrå fokuserer i år på IKT-sikkerhet i sin undersøkelse «Bruk av IKT i staten». Undersøkelsen viser at 44 prosent av alle statlige virksomheter enten har mistet eller fått stjålet IKT-utstyr det siste året. Videre meddeler 40 prosent av virksomhetene at de ikke har kryptert sitt bærbare IKT-utstyr. Av disse har 34 prosent mistet IKT-utstyr det siste året.

United Nations e-Government survey 2014

I 2014 undersøkelsen rangeres Norge som nummer 13 på den totale EGDI indeksen «The conceptual framework of the E-Government Development Index» (EGDI). Ved forrige kartlegging i 2012 ble Norge rangert på åttende plass. Det betyr at Norge faller 5 plasser på to år. Kartleggingen setter e-forvalting i sammenheng med FNs 100 års-mål som fattigdomsreduksjon og velstandsutvikling, bærekraftighet og demokratisering. 2014 er det første året hvor samtlige 193 land i undersøkelsen har nasjonale nettsider/portaler, selv om majoriteten av nettsidene har en meget enkel form.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*